Samarbeid, ikke sammenslåing i Dalane

Dalanerådet leter med lys og lykte etter saker kommunene kan samarbeide om. Det er frykten for én Dalane kommune som driver politikerne.