Pilotprosjekter for strømrasjonering

— Vi bruker altfor mye energi her i landet, og mesteparten er knyttet til bruk i boliger og forretningsbygg, mener Harald N. Røstvik, som er arkitekt.