Damebind til Jone

Always trodde Jone var jentenavn. Dermed havnet jonene i målgruppentil en gratisutdeling av bind.