Fengsel bygger sykkelsti på dugnad

Selv Åna fengsel bidrar med dugnad for den nye sykkelstien langs fylkesveien mellom Nærbø og Varhaug.