- Oftere ulykker med M/F «Tau»

En risikoanalyse foretatt av Rogalandsforskning viser at detnormalt skal gå 25 år mellom hver gang en ferje i Stavanger kommeropp i en kritisk situasjon. M/F «Tau» har vært involvert i firesiden 1999.