Grønnkledde menn i busker og kratt

Rundt tusen grønnkledde menn har den siste uken vrimlet rundt i distriktet for å forsvare oss sivilister. Blant annet ved å etablere veiposter på E 39 og riksvei 44.