Kommune-fusjon med knapp margin

Fire røyster skilde til slutt mellom ja eller nei til storkommunenVindafjord. Dermed går Ølen og Vindafjord saman frå 1. juli 2006.