Tasta-gjeng har tilstått

Den ene tenåringen etter den andre har sprukket i avhør. Politiethåper nå at innbruddsbølgen er over, og advarer publikum mot åkjøpe tyvegods på gata.