Rot rundt gamle tomter

Gårdbrukere i Madland har i rundt 80 år hatt bruksrett på Stavanger kommune sine tomter i området. Nå reiser kommunen spørsmål om bruksretten.