NVE for minstevannføring i Årdal

NVE anbefaler minstevannføring i Årdalsvassdraget. Laksefiskerne er likevel skuffet, mens kraftprodusenten Lyse er fornøyd.