Usikre Ryfast-kostnader for Stavanger

Ryfast vil i beste fall ikke belaste økonomien i Stavanger kommune med en eneste krone. I verste fall må kommunen ut med mer enn 100 millioner kroner.