Et Pluss for Aftenbladet

Aftenbladet kom fredag ut med sitt nye helgemagasin, Pluss. Nåinviteres leserne til å komme med ris og ros.