Høyesterett avviste voldtektsanke

Høyesterett har avvist anken fra en 34-årig gjesdalmann som i oktober i fjor ble dømt i fjor til fire og et halvt års fengsel for voldtekt, voldtektsforsøk og utukt med tre kvinner mens han var ansatt i en barnehage.