Legionella? Det er Forus det!

Forus er blitt landskjent for kanskje å huse dødelige legionella-bakterier. Men det er ingen frykt blant dem som jobber og ånder der.