Økonomien settes under lupen

Neste år vil Kvitsøy kommune ha større utgifter enn inntekter. Økonomien er under press.