BLir det knust igjen?

Hærverk og tagging langs Jærbanen koster Jernbaneverket en halv million kroner i året. Verst er det på Øksnavadporten.