Skolene blir prioritert

— Det er politisk vilje til å satse på skole og oppvektsektoren i Hjelmeland. Vi har full barnehagedekning og gode ressurser til skoledrift. Etter alt å dømme får vi det vi trenger neste år også, sier Jarle Sylta til Aftenbladet.