Stadig verre

Skolen i Strand er kommet stadig dårligere ut sammenlignet med andre kommuner, viser regnskapstall fra Kostra, et nasjonalt rapporteringssystem.