Huseieren fikk regningen

Sosialkontoret i Sandnes betalte husleien og garanterte fordepositumet. Men da de to klientene raserte leilighetene, satthuseieren likevel igjen med hele regningen.