Tredje dødsulykke i landbruket i år

RISIKO: Gårsdagens fatale fall i en silo på Ree, er den tredje dødsulykken i landbruket hittil i år. Landbruket er en risikabel næring, sammenliknet med andre bransjer.