Sira Myhre: Klima- og energiplanen er null verdt

— Lyse Energi ser ut til å vera langt viktigare enn både politiske vedtak og ekspertisen i kommunen.