Nylund vokser ikke

Høylytte foreldreprotester til tross, flertallet i kommunens bygg-, bolig og eiendomsutvalg (BBE) vil ikke utvide Nylund skole. Bare Ap er positiv.