Syklet inn 50.000 til Mental Helse

For et konsern som Gilde er vel 50.000 kroner som ei pølse i slaktetida. For Mental Helse er det en sjanse til å sende folk på ferie.