- Utan skulen vil bygda døy

I eit velfungerande lite bygdesamfunn som Vikebygd i Ølen, fryktar foreldre at samfunnet brått kan rasa saman og bli fråflytta dersom kommunal fattigdom tvingar skulen til nedlegging.