- Ungene våre har det godt

Knut Schibevåg skryter av Gravarslia barnehage og Sandnes kommune for det tilbudet de gir funksjonshemmede barn i Sandnes. Han er selv far til en av ungene.