Brudd på dyrevernloven

Distriktsveterinær Karsten Kjølleberg rapporterer om brudd på dyrevernloven i forbindelse med skilling og hjemtransport av sau.