Vil selge på Sørbø-Hove

Den planlagte utbyggingen av Sørbø-Hove skaper strid mellom Sandnes Tomteselskap og en del av grunneierne. Uenigheten dreier seg om når innløsningen av tomtene skal skje.