Flere søkere til HiS

Høgskolen i Stavanger (HiS) har 7,2 prosent flere primærsøkere til grunnstudiene i år enn i fjor.