Slo ring om Krisesenteret

På tvers av partigrensene gikk kvinnelige politikere sammen om åsikre Krisesenteret frihet til tross for sterke advarsler.