Strid om boligbygging på Gramstad

Mesterhus og Sandnes Tomteselskap ønsker å bygge 250 boliger på nedre Gramstad. Byplansjefen vil si nei.