Sandnes vil innføre 76 resultatenheter

Rådmannen i Sandnes ønsker å erstatte dagens 12 kommunale avdelinger med 76 resultatenheter, som alle skal ha eget budsjettansvar. Hensikten er å få til en mer effektiv drift med mindre administrasjon.