Varden på Bjørndalsnuten rasert

Tre uker etter at varden på Dalsnuten ble rasert, er en ny vardeødelagt: Den på Bjørndalsnuten.