Kjente fiskelusa på gangen

Nedbør og kjøligere vær er den beste medisin for Hålandsvatnet iTime. Det vil berge auren i Håvassdraget.