SV-Kristin på tokt i Rogaland

SV-leiar Kristin Halvorsen skal neste veke prøva å seljasosialismen til folk i Rogaland. SV-lag i Finnøy, Randaberg, Solaog Eigersund er målet.