Fire tunge kjøretøy ble stoppet

Fire tunge kjøretøy fikk ikke anledning til å kjøre videre ved trafikkontroller som ble avsluttet i Rogaland onsdag.