Tøffe tak for trial - juniorer

Trial-kjørere trives i skogen, men enser knapt trærne rundt seg. For dem er det bratte bergknauser, myr og bekkeleier som fanger oppmerksomheten.