Gadå vår

Schiøtz gate som krysser Madlaveien ved den gamle Sanitetsklinikken, fikk sitt navn i 1882.