Bruk heller pengene inne

Sandnes Eldreråd ønsker å bruke huset, ikke anlegge hage. De frykter huset faller ned før de eldre slipper inn.