Motløs i papirmølla

Dataekspert Brian Edgar har byttet ut Silicon Valley i USA medStrandkaien i Stavanger. Og erstattet en stresset tilværelse med etliv i balanse. Men veien hit var lang.