Økte boligpriser i Stavanger

I Stavanger og andre store byer har bolig— prisene økt med 4,3 prosent det siste året.