Omgangssyke på SiR

Calisi heter elendigheten som har rammet pasienter og ansatte ved medisinsk avdeling på Sentralsjukehuset i Rogaland. Avdelingsledelsen har stoppet inntak av nye pasienter til omgangssyken er over.