Framleis rikeleg med kraftkroner

Heile 34 millionar kroner skal Forsand nytta til næringsutvikling dei komande fire åra.