Farlig kø er borte

Den farlige bilkøen ut på motorveiens høyre fil i nordgående retning før avkjørselen til Bekkefaret og Schankeholen er borte.