- Samfunnet er blitt kaldt og teknisk

— Vi tør ikke å bry oss lenger. Én gjorde det, men ble ikke hørt,sier Solveig Lier, tanta til Marit Janson fra Sauda. I går møtte depårørende justisminister Odd Einar Dørum i Oslo.