Vil leggja ned Jærrådet

Arbeidsutvalet i Jærrådet går inn for å leggja det ned. Jærrådet fungerer ikkje i den forma det er nå, meiner nest— leiar Arnfinn Vigrestad.