De viktigste vedtakene

Det blir ingen økning i eiendomsavgiften neste år. De fleste kommunale avgifter øker med 2 prosent.Barnehagesatsene økes foreløpig ikke.Austbølåven blir ikke rehabilitert.