Desse får ikkje hjelp

Medisinsk fagleg rådgjevar Hans Petter Torvik gjev fem eksempel på personar som ikkje får nødvendige fysioterapitenester per 1. april 2001 og kva konsekvensar dette gir. Kvinne fødd 1932, muskel/skjelettliding.