Stavanger-politiet årets Fyrtårnbedrift

Arbeidstilsynet gir arbeidsmiljøprisen «Fyrtårnbedrift 2001» til Stavanger politidistrikt for aktivt arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS).