Rogaland V dyttar på Skogshom

Fylkestinggruppa til Rogaland Venstre sender nå brev til samferdselsministeren for å få fortgang i saka om bygging av fem nye gassferjer.