Frykter lav valgdeltakelse

Valgdeltakelsen kan bli lavere enn ved lokal— og fylkestingsvalgenefor fire år siden. Det mener valgforsker Hilmar Rommetvedt.